తెలంగాణ కెరీర్ మార్గదర్శక పోర్టల్‌కు స్వాగతం

Welcome to Telangana career guidance portal

దయచేసి ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వండి

Please Login Here.

మీ కెరీర్ డాష్‌బోర్డ్‌ను యాక్సెస్ చేయడానికి, మీ లాగిన్ వివరాలను నమోదు చేయండి

To access your career dashboard, enter your login details

{{ form.errors.get('unique_id') }} {{ form.errors.get('email') }}
{{ form.errors.get('password') }}
{{ (errorMessage)?"Incorrect ID or ID does not exist":"" }} {{ successMessage }}

మీ విద్యార్థి ID మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను నమోదు చేయడం ద్వారా మీ కెరీర్ డాష్‌బోర్డ్‌కు లాగిన్ అవ్వండి. మీరు కెరీర్లు, కళాశాలలు, పరీక్షలు, ఒకేషనల్ కోర్సులు మరియు స్కాలర్‌షిప్‌లను అన్వేషించడంలో ఈ లాగిన్ సహాయం చేస్తుంది. మీ విద్యార్థి ID మీకు తెలియకపోతే, దయచేసి మీ గురువు లేదా ప్రిన్సిపాల్‌ను ప్రధానోపాధ్యాయులు గారిని.

Login to your career dashboard by entering your Student ID and Password. This login will help you in exploring careers, colleges, exams, vocational courses, and scholarships. If you don’t know your Student ID then kindly contact your teacher or principal.

భాగస్వాములు

Partner

aasman logo